tfqn vis autoperceuse tête fraisée 120° inox a2

TFQN

Pobierania formacie PDF

Wymiary

Informacje techniczne