MINIMUM ASSEMBLY CAPACITY

1 mm - 17 mm

MAXIMUM ASSEMBLY CAPACITY

9 mm - 139 mm

MINIMUM DRILL CAPACITY FOR STEEL

1 mm - 8 mm

MAXIMUM DRILL CAPACITY FOR STEEL

1 mm - 8 mm